Lektoři

S jakými zajímavými osobnostmi se na online Refreshi potkáš? Přečti si medailonky našich lektorů a navnaď se na jejich povídání.

Jiří Malík

Ekolog, vodař, expert na odpadového hospodářství, hodnocení EIA, geodet, filmař a mnoho dalšího. Působil dlouhou dobu na Správě CHKO Broumovsko, založil občanské sdružení Živá voda. Je spoluautorem studie proveditelnosti renovace krajiny a celoplošné zádrže vody v okolí Zdoňova, které jsou navrženy jako pilotní projekty pro možnost rychlé „všenápravy“ krajiny a boje se suchem v rámci adaptace na klimatickou změnu. Model Zdoňov v r. 2019 zvítězil v kategorii Nápad soutěže E.ON Energy Globe a Malík se s ním umístil do světově 6 nejlepších ve Stockholm Water Prize. Jedním z hlavních výstupů modelu Zdoňov je výpočet celoplošné minimální zádrže vody v krajině České republiky. Více si můžete přečíst třeba v článku z Respektu.

Těšte se na: Učíme se příběhy: Živá voda v krajině 
Kdy: v sobotu 28. listopadu, 17:45 až 19:15
Kde: na zoomu a živém streamu stránky Hnutí Brontosaurus

Jiří Kulich

Je jeden z nejznámějších vzdělavatelů v oblasti environmentální výchovy. Této oblasti se věnuje již 25 let a v roce 2004 za svou práci v oblasti ekovýchovy získal prestižní Cenu Josefa Vavrouška. Pracoval na Ústavu památkové péče a ochrany prostředí, později na Ministerstvu životního prostředí na zakládání systému ekologické výchovy v České republice. Spolu s manželkou zahájili na Rýchorách v Krkonoších činnost Českého střediska ekologické výchovy, jednoho z prvních zařízení tohoto druhu u nás. V činnosti ekologického centra později až do dnešního dne pokračovali pod základním článkem SEVER. V roce 2004 získal se svou ženou Cenu Josefa Vavrouška V roce 2005 získal Cenu ministra životního prostředí.
Více si můžete přečíst v pěkném rozhovoru s Jirkou Kulichem.

Těšte se na: Učíme se příběhy: Jak na envirovýchovu
Kdy: v pátek 27.listopadu, 20:30 až 21:00
Kde: na zoomu a živém streamu stránky Hnutí Brontosaurus

Zuzana Kročáková

Lektorka vzdělávání dospělých, matka, punkový systematik. Vystudovala učitelství češtiny a psychologie na PdF MU, pak sbírala pedagogické i životní zkušenosti na Lotyšské univerzitě v Rize, brněnském soukromém gymnáziu, Katedře psychologie PdF MU, na mateřské dovolené i na americké střední chlapecké škole. Za svou erudici v zážitkové pedagogice vděčí dobrovolnické práci v Prázdninové škole Lipnice a Hnutí Brontosaurus. V současnosti učí Pedagogickou psychologii na PdF MU a zároveň působí jako průvodce učitelů ve společnosti Učitel naživo. Zajímá ji téma psychické bezpečnosti ve výchově a vzdělávání a rozvíjení měkkých dovedností.

Těšte se na: Psychohygiena na dálku
Kdy: v sobotu 28. listopadu, 15:15 až17:15
Kde: na zoomu, nutno se registrovat po přihlášení na Refresh

Petr Sucháček

Baví ho propojovat světy, které k sobě mají na jednu stranu blízko a na stranu druhou si ne vždy úplně rozumí. Proto jako lektor rád propojuje praktický svět jeho účastníků, ať už se jedná o pracovníky státní správy, zaměstnance ve firmách, či pracovníky v neziskových organizacích, s poznatky, tipy a triky z někdy trochu teoretického světa univerzit.

A proto ho taky již při prvním setkání nadchla nenásilná komunikace, která pro něho kombinuje jak praktickou užitečnost, tak zakotvení v jasných teoretických východiscích. Kromě nenásilky se rád věnuje pedagogické teorii, praxi a popularizaci vědy. Je spoluautorem Nenásilného podcastu

Těšte se na: Základy nenásilné komunikace 
Kdy: v neděli 29.listopadu, 15:30 až 17:30
Kde: na zoomu, registrace mimo program Refreshe ZDE

Áta Černá

Áta je citlivá lektorka, která na kurzech vytváří bezpečný prostor pro první umělecké doteky ale i velké nápady. Není zastánkyní pevného vedení, raději dopřeje dostatek volnosti, aby byla tvorba autentická. Zajímá jí řemeslná stránka tvorby, stejně tak, jako vnitřní světy, které se v umění vždy zrcadlí. Do výuky občas zapojuje výtvarné hry na rozhýbání kreativity a asociací. 

Ve své tvorbě se zajímá o široký rámec technik a témat. Dříve se věnovala akvarelu, velkoformátovým akrylovým malbám, performancím, videím a ilustracím. V současnosti ji zajímá nejvíce grafika. Výtvarný projev je pro ni cesta k sebenalezení a sebevyjádření. Je zastánkyní tradičních technik a poctivé ruční práce.
Átino lektorské motto: Chci vytvářet bezpečný prostor, v němž inspirace může přicházet zevnitř.

Těšte se na: Arteterapie (relaxační dílna)
Kdy: v sobotu 28.listopadu, 13:15 až 14:45
Kde: na zoomu, nutno se registrovat po přihlášení na Refresh

Panelisté diskuze Jednou Brontosaurus, navždy Brontosaurus

Juřín Šipr

1. Jak probíhala tvá aktivní dráha v Brontosauru?

Ve druháku na výšce v roce 1986 jsem byl na první víkendovce. Rok na to jsem už absolvoval organizátorský kurz (v kurzu nás byl cca 80 lidí z Brna. A následně absolvoval svůj první tábor s Brontosaurem a jediný jako účastník. Pak už jsem se nechal aktivně strhnout a následovali spousty víkendovek, klubových pořadů, několik prázdnin s Brontosaurem. Podílem jsem se na soutěži Písničky pro brontosaura, Brněnském ekoforu, bridádách ke dni země Něco pro Brno… Zúčastnil jsem se osamostatnění Hnutí od SSM. Po revoluci jsem se zapojil do činnosti hnutí nejdřív v základním článku Orchis a mimo jiné pořádal řadu organizátorských kurzů, posléze jsem byl tři roky v Radě Brontosaura a několik let v komisi pro organizátory hnutí Brontoasaurus. Napsal jsem společně s ženou Lišejníkem Metodiku hnutí Brontosaurus. Aspoň tolik ve stručnosti.

2. Kde působíš dnes?

Mám rodinu a tři dcery, jako správný král. Dnes jsem projektantem v oboru telekomunikací u železnice, respektive jsem spoluvlastníkem firmy, která tyto věci projektuje.  Jinak po Brontosauru má cesta vedla přes průvodcování horských zájezdů v Rumunsku, waldorfskou pedagogiku. Kromě práce hraju závodně pétanque a dělám geocaching. 

Pavel Pracný

1. Jak probíhala tvá aktivní dráha v Brontosauru?

Poprvé jsem byl na bronťárně jako středoškolák v létě 2003 – byl to úžasný tábor Jesenické prameny aneb kde nic tu (Priess)nitz. Jednoduše to změnilo můj život – jezdil jsem na všechny možné akce, které jsme v Baobabu dělali, měl jsem štěstí, že nás z Opavy jezdilo víc (i když já jsem byl s přehledem nejmladší). Postupem času jsem začal pomáhat s víkendovkami a pak je i vést (byť s rozporuplnými výsledky). Tak jsem se stal jedním z prvních organizátorů obnovené Akce Příroda. 

Byl jsem akorát v maturitním ročníku, díky Organizátorskému Kurzu Akce Příroda se seznámil se Žblebtem a dalšími brněnskými brontíky a nakonec jsem na vysokou zamířil na přírodovědu do Brna. I studium geologie bylo ovlivněno zkušenostmi s jesenickými prameny a horninami. V následovalo absolvování OHB, kde jsem se setkal s plejádou osobností, spoluorganizování Stop v lese (celobrontí potáborová setkání) a vzdělávacích akcí. Zcela zásadní zlom pak byl první tábor, který jsem po prváku na vysoké vedl jako čerstvý absolvent OHB spolu s dalšími Baobabáky, kteří byli v Brně. Natáhli jsme na sebe spoustu dalších lidí, postupně přebrali i vedení Baobabu (a nakonec ho nezvládli efektivně předat zase dál…), dělali spoustu různých akcí, pokračovala taky spolupráce na Akci Příroda. Hodně jsem se naučil díky tomu, že mě Cody přibral do týmu který dělal Dort 2009. Postupně jsem se zapojil i do Rady HB a nakonec i Výkonného výboru, nějakou dobu jsem dělal místopředsedu Ádi. Pak už jsem byl organizátorsky na ústupu, vrcholem pro mne byl Dort 2014, po kterém už jsem v Brontosauru zapojený jen jako lektor a občasný konzultant. Nicméně po několika letech jsem aktuálně opět předsedou Baobabu, který dnes už dělá jen pár akcí pro rodiny.

2. Kde působíš dnes?

Aktuálně jsem odborný asistent na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Předtím jsem při studiu doktorátu pracoval třeba jako lektor pro EkoCentrum Brno, Lipku a Kaprálův mlýn. Mojí vědecko-výzkumnou specializací je hydrogeochemie a to zejména krasového prostředí. Co jsem se naučil v Brontosauru běžně využívám při své práci – ať už ve výuce, ale i v plánování a řízení projektů nebo při přípravě popularizačních akcí pro veřejnost.

Roman Haken

1. Jak probíhala tvá aktivní dráha v Brontosauru? – 

Doufám, že ještě probíhá, ale pro ty mladší ročníky – poprvé jsem byl na bronťárně jako účastník v roce 1983 v Telči na zámku, a poprvé jsem nějakou akci organizoval tušímm 1985 po absolvování kurzu instruktora. Založili jsme na Praze 10 s kamarády organizátory S.U.P., potom jsem se oženil do Přerova, kde jsme s dalšími založili EKO Přerov … no a po narozeni dcery další – ZČ HB Žirafa. A to už bylo jasné, že další akce budou pro rodiče s dětmi…a ty dělám dodnes. Některých akcí se dnes učastní maminky, které s námi jezdily ještě jako děti, takže idea akcí pro dvě generace se posunula pro tři generace. No a vlastně letos poprve s námi byly i moje dvě vnučky s maminkou.

2. Kde působíš dnes?

Vrátil jsem se po patnácti letech z působení v Bruselu, a teď dělám na dvou místech – na úřadu městské části na Praze 5 v rámci projektu IPRu takzvaného Koordinátora (občanské) participace. A druhá půlka na Ministerstvu průmyslu a obchodu, koordinátora BCO pro Liberecký kraj v dostupnosti vysokorychlostního připojení k internetu pro občany i subjekty na venkově.

Taky externě přednáším na některých univerzitách, jsem školitel pro Místní akční skupiny, člen Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu SMART city, člen Komise Rady Prahy 14 pro Místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti, člen předsednictva Liberalně ekologické strany (LES)…a taky hraju v kapele SENEMENUJEM.

Těšte se na: Jednou Brontosaurus, nažvdy Brontosaurus (panelová diskuze)
Kdy: v sobotu 28.listopadu, 20:15 až 21:45
Kde: na zoomu a živém streamu stránky Hnutí Brontosaurus