Program

Letošní Refresh bude probíhat v paralelních blocích, ze kterých si budete moci vybrat.

Páteklinka 1linka 2linka 3
večerRegistrace, večeře
Společné přivítání, seznamky
Brontosauří vize
Fuckup night
Živá knihovnaČajovna
Sobotalinka 1linka 2linka 3
ránoRozcvička
dopolednePříběhy lokalitNástupnictví a udržitelnost naší činnosti
Sdílení dobré praxe z péče o přírodní lokalityBrďo setkáníSdílení dobré praxe z péče o památky
Úvod kavárny a představení mentorů
odpoledneKavárna s mentoryPohybová hraExkurze Pestré Polabí
Burza projektů Příklady z jiných organizacíBrďo sdílení
Práce s cíli při tvorbě a realizaci akce (NaZemi)Sdílení dobré praxe z práce s brontosauří metodouKonzultace mentorů
večerSpolečenský večer v doprovodu Neoveské cimbálové muziky
Nedělelinka 1linka 2
dopoledneNástroje pro organizátoryOslavy 50 let HB
Jak na propagaci akcíRada Hnutí Brontosaurus
Společné zakončení